Optimálna probiotická stabilita

Vzhľadom na veľmi nízky obsah vlhkosti je čokoláda vynikajúcim médiom pre probiotické baktérie. Testy stability na kmeni B. lactis HN019™ v čokoláde ukazujú takmer rovnaký počet probiotických baktérií po 24 mesiacoch pri izbovej teplote v porovnaní s východiskovou hodnotou.

graf
Optimálna probiotická stabilita

Čokoláda ako médium prispieva k lepšiemu prežívaniu probiotických baktérií v agresívnych podmienkach žalúdka a tenkého čreva v porovnaní s inými zdrojmi.

Prežívanie probiotík po prechode cez žalúdok a tenké črevo (%).

Spolupôsobenie probiotík a vlákniny z čokolády
  • probiotické baktérie sa živia vlákninou z kakaa, čo má priaznivý vplyv na ich životaschopnosť
  • probiotické baktérie metabolizujú polyfenoly z čokolády na menšie molekuly, čo uľahčuje ich vstrebávanie v čreve a tým zosilňujú účinok polyfenolov na ľudský organizmus
Zdravotné benefity čokolády
  • prospešná pri prevencii kardiovaskulárnych príhod 1
  • inhibuje oxidáciu lipidov v krvi 2 
  • znižuje krvný tlak 3
  • spôsobuje vazodilatáciu (rozšírenie ciev) 4
  • znižuje agregáciu krvných doštičiek 5
  • znižuje inzulínovú rezistenciu
  • stimuluje produkciu sérotonínu, zlepšuje náladu a zvyšuje energiu 6
Lepšia compliance pacienta (ochota pacienta spolupracovať v liečbe)

Deti a dospelí, ktorí užívajú viac druhov liekov alebo výživových doplnkov, nemusia byť ochotní prijímať ďalšie výživové doplnky vo forme tabliet, kapsúl, a pod., zatiaľ čo čokoláda, ako lahodná a pohodlná forma, podporuje pravidelnú konzumáciu probiotík.

Čokoláda je ideálnym riešením pre deti, ako aj pre ľudí, ktorí majú problémy s užívaním tabletiek.

Zomer E et al. The effectiveness of dark chocolate consumption as prevention therapy in people at high risk of cardiovascular disease: best case scenario analysis using a Markov model. BMJ. 2012. 344: e3657. 2Wiswedel I, Hirsch D, Kropf S et al. Flavanol-rich cocoa drink lowers plasma F(2)-isoprostane concentrations in humans. Free Radic Biol Med. 2004. 37:411-21. 3Grassi D, Lippi C, Necozione S, Desideri G, Ferri C. Short-term administration of dark chocolate is followed by a significant increase in insulin sensitivity and a decrease in blood pressure in healthy persons. Am J Clin Nutr. 2005. 81:611-4. 4Schroeter H, Heiss C, Balzer J et al. (-)-Epicatechin mediates beneficial effects of flavanol-rich cocoa on vascular function in humans. Proc Natl Acad Sci USA. 2006. 103:1024-9. 5Hermann F, Spieker LE, Ruschitzka F et al. Dark chocolate improves endothelial and platelet function. Heart. 2006. 92:199-20. 6Benton D, Donohoe RT. The effects of nutrients on mood. Public Health Nutr. 1999. 2:403-9.