Výrobky ČOKINELA sa vyrábajú pomocou patentovanej upravenej výrobnej technológie, Preserve Technology,  vďaka ktorej sa uchováva vysoké percento aktívnych zložiek, dokonca aj tých, ktoré sú citlivé na teplo, pri zachovaní skvelej chuti skutočnej čokolády.